Wiedza & Doświadczenie
En

Dr n. med. Piotr Korczyński

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z ponad 20-letnim doświadczeniem w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii szpitala przy ul. Banacha 1a w Warszawie. Początek swojej kariery lekarskiej związał szczególnie z diagnostyką i leczeniem chorych z obserwowanymi bezdechami w czasie snu oraz patologicznym chrapaniem. Zainteresowania medycyną snu przełożyły się na pracę naukową. Jest autorem i współautorem ponad 40 publikacji związanych również z problematyką oddychania w czasie snu. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych zjazdach jako autor doniesień naukowych. Jest laureatem wielu nagród przyznawanych przez władze uczelni oraz Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.

 

Ukończyłem dwie specjalizacje: z chorób wewnętrznych oraz chorób płuc. Moje zainteresowania skupiają się jednak wokół pulmonologii, w którą zagłębiam się już od ponad 20 lat. Poza typowymi chorobami z mojej profesji takimi jak: infekcje układu oddechowego, astma, POCHP, czy gruźlica zajmuję się również diagnostyką i leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego oraz pneumonologią interwencyjną. Przynależę do Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz European Respiratory Society. Zainteresowanie medycyną snu przełożyło się na moją działalność naukową, którą doceniono Nagrodą Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Każdego dnia moją pracę staram się wykonywać dobrze, ponad wszystko – zgodnie z zasadami sztuki medycznej. Cenię sobie rzetelne relacje oraz uczciwość i na to stawiam w mojej relacji z pacjentami.

A prywatnie? Pomiędzy obowiązkami zawodowymi, naukowymi oraz dydaktycznymi szukam wolnego czasu dla swojej rodziny, z którą najchętniej wyjeżdżam poza miasto.