Wiedza & Doświadczenie

Lekarz Maciej Bujko

Doktor Maciej Bujko ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny, szkolenie specjalizacyjne z neurochirurgii odbył w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Klinice Neurochirurgii CMKP w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobył we wspomnianych wcześniej Klinikach Neurochirurgii WUM i CMKP w Warszawie, tu również prowadził zajęcia dla studentów, a także był wykładowcą kursów specjalizacyjnych dla lekarzy. Pracował również z dziećmi w Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego im.prof.Bogdanowicza w Warszawie. Pełnił rolę konsultanta Szpitala Praskiego i Szpitala Chirurgii Urazowej św.Anny w Warszawie. Jego doświadczenie operacyjne obejmuje ponad 1000 samodzielnie przeprowadzonych operacji z zakresu chirurgi mózgu, podstawy czaszki i kręgosłupa (w tym krwiaki wewnątrzczaszkowe, dyskopatie szyjne i piersiowe z dostępów przednich i tylnych, instrumentalne stabilizacje kręgosłupa, sztuczne dyski, odbarczenia szczytowo-potyliczne w zsp.Chiari, operacje padaczki, cieśni nadgarstka, zsp.mięśnia pochyłego przedniego, plastyki podstawy czaszki, guzy mózgu i podstawy czaszki – guzy kąta mostowo-móżdżkowego, guzy przysadki przez zatokę klinową, guzy oczodołu, naczyniaki i tętniaki mózgu (pęknięte i niepęknięte, operacje klasyczne i endowaskularne ? unikalne wśród neurochirurgów doświadczenie), naczyniaki rdzenia kręgowego, zespolenia nerwów obwodowych, drenaże komorowe zewnętrzne, zastawki komorowo-otrzewnowe, endoskopowe operacje wodogłowia i guzów mózgu, ropnie mózgu, wgłobienie kości czaszki, plastyki kości czaszki, neurochirurgiczne leczenie bólu – blokady stawów międzykręgowych, epiduralne, stymulatory nerwu błędnego i rdzenia kręgowego, operacje neuralgii trójdzielnej i językowo-gardłowej.