Wiedza & Doświadczenie
En

Marcin Iwański

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz psychiatra pracujący w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Dziennym Zaburzeń Afektywnych oraz Ośrodku Medycyny Snu.

W trakcie studiów związany z Kołem Naukowym Otorynolaryngologii Szpitala Czerniakowskiego. Aktualnie naukowo zajmuje się medycyną snu, chronobiologią oraz chorobami afektywnymi w tym depresją oraz chorobą afektywną dwubiegunową. Stara się wykorzystywać wiedzę psychiatryczną współpracując naukowo z lekarzami innych specjalizacji.

Klinicznie najczęściej opiekuje się pacjentami chorującymi na depresję, chorobę afektywną dwubiegunową, zaburzenia lękowe oraz pacjentami ze spektrum adhd. Dodatkowo diagnozuje i leczy zaburzenia snu, m. in. bezsenność, nadmierną senność, parasomnie, zespół niespokojnych nóg, zaburzenia rytmu okołodobowego. Biorąc pod uwagę złożoną etiologię problemów ze snem ocenia również problemy somatyczne pacjenta takie jak obturacyjny bezdech senny lub dolegliwości bólowe.

Przekonania, zachowania oraz stan zdrowia psychicznego pacjenta w dominujący sposób wpływają na problemy ze snem, dlatego poza oddziaływaniami farmakoterapeutycznymi stosuje techniki psychoterapeutyczne wchodzące w skład CBT-I: terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności.