Wiedza & Doświadczenie

Mgr Anna Łobacz

Logopeda, na co dzień pracuje z pacjentami na Oddziale Otolaryngologii oraz w Poradni Logopedycznej Szpitala Czerniakowskiego. Doświadczenie z zakresu neurologii zdobyła pracując w S.P.S.K. im. Prof. W. Orłowskiego na Oddziale Klinicznym Neurologii i Epileptologii. Współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej Katedry Logopedii i Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia ze studentami z zakresu higieny i emisji głosu, afazji, a także praktyki z zakresu laryngektomii. Stale pogłębia wiedzę na licznych szkoleniach i konferencjach. Czynnie współpracuje z laryngologami, foniatrami, neurologami i psychologami klinicznymi.

Opiekuję się dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, autyzmem oraz z dorosłymi w zakresie rehabilitacji nieprawidłowej emisji głosu, afazją, dyzartrią, dysfagią oraz z osobami po terapii onkologicznej w obrębie głowy i szyi. W Mille Medica współpracuję często z pacjentami z zaburzeniami miofunkcjonalnymi i zmagającymi się z problemem chrapania, w przypadku których terapia we współpracy z logopedą choć nieoczywista, to okazuje się być szczególnie użyteczna i skuteczna.