Wiedza & Doświadczenie

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Bonicki

Specjalista neurochirurg, przez wiele lat zdobywał doświadczenie pełniąc funkcję kierownika w Klinice Nowotworów Układu Nerwowego Centrum Onkologii w Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji zamieszczonych w czasopismach specjalistycznych takich jak Neuropathology czy Clinical Neuropathology. Należy do licznych towarzystw naukowych, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

Pomagam Pacjentom w diagnostyce i leczeniu nowotworów mózgu, czaszki, rdzenia kręgowego, kręgosłupa oraz nerwów obwodowych, a przede wszystkim glejaków i innych pierwotnych guzów mózgu, guzów przysadki (operacje endoskopowe i mikrochirurgiczne), guzów okolic mózgu odpowiedzialnych za takie funkcje jak mowa i ruch, guzów podstawy czaszki oraz guzów kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Posiadam również doświadczenie  w leczeniu chorób układu pozapiramidowego (np. choroba Prakinsona) oraz neuralgii nerwu trójdzielnego.