Wiedza & Doświadczenie
En

Dołącz do naszego programu leczenia chrapania!

Chrapanie jest problemem, którego nie można rozwiązać jedną wizytą u lekarza i zażyciem lekarstw. Leczenia chrapania jest procesem, który obejmuje dokładne badania i diagnostykę w celu rozpoznania przyczyn, których może być wiele, a których zdefiniowanie ma kluczowy wpływ na dobór najskuteczniejszej metody leczenia.

W Mille Medica postanowiliśmy wyjść naprzeciw naszym pacjentom, których otaczamy kompleksową opieką na każdym etapie: badań, leczenia oraz monitorowania jego efektów. Pacjenci zgłaszający się do nas z problemem chrapania włączani są do dedykowanego im programu leczenia.

Dlaczego warto zostać uczestnikiem programu leczenia chrapania?

? każdy uczestnik posiada swojego lekarza prowadzącego, który opiekuje się pacjentem w całym procesie diagnostyki, leczenia i monitorowania efektów,
? nasi pacjenci uzyskują gwarancję stałego i regularnego kontaktu z nami. To my czuwamy nad postępem Twojego procesu leczenia,
? wszyscy uczestnicy programu otrzymują zniżki cenowe w wysokości 10% od regularnej ceny każdego badania i zabiegu lub innej metody leczenia. Także część spotkań w celu podsumowania diagnostyki z lekarzem prowadzącym będzie Cię kosztowała 50% mniej,
? na każdym etapie służymy Ci pełną informacją o Twoim stanie zdrowia i wyjaśnieniem dobranej metody leczenia. Lekarz opiekun przedstawi Ci możliwe w Twoim przypadku drogi leczenia i podejmie decyzję zgodną ze światowymi rekomendacjami i Twoimi preferencjami,
? przyczyny chrapania są różnorodne, co wpływa na mnogość metod diagnostyki oraz możliwości leczenia. W naszej klinice zajmujemy się chrapaniem w pełni kompleksowo: posiadamy interdyscyplinarny zespół specjalistów, który gwarantuje gotowość pomocy każdemu pacjentowi, a cały proces badań i leczenia można zrealizować u nas lub w partnerskiej placówce.

Autorem programu w naszej klinice jest interdyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów w leczeniu chrapania, dla których medycyna snu leży w głównym kręgu ich zainteresowań i jest obszarem ciągłego kształcenia. Wielu naszych lekarzy należy do European Sleep Reseach Society oraz American Academy of Sleep Medicine oraz aktywnie działa w Fundacji Zdrowy Sen, która zajmuje się budowaniem świadomości i propagowaniem wiedzy o problematyce związanej z medycyną snu.

Od czego zacząć?

Krok 1: Badanie ankietowe

W pierwszym kroku uczestnik programu proszony jest o wypełnienie ankiety zawierającej pytania o tematyce:

? obserwowanych zaburzeń snu takich jak chrapanie, przerwy w oddychaniu, które może zauważyć i odczuwać sam pacjent lub jego współdomownicy,

? objawów dziennych charakterystycznych dla samopoczucia chrapiącego,

? występowania chorób mogących mieć bezpośredni związek z zaburzeniami snu,

? prawdopodobieństwa zaśnięcia w codziennych sytuacjach, które pozwalają ocenić poziom senności zgodnie ze skalą Epworth.

Informacje wskazane przez Ciebie w ankiecie przekazywane są Twojemu lekarzowi prowadzącemu, który pogłębi wybrane punkty z ankiety na wizycie podczas przeprowadzania szczegółowego wywiadu.

Krok 2: Badanie snu

Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest zbadanie, czy chrapaniu towarzyszą groźne przerwy w oddychaniu podczas snu – bezdechy. Służy temu screeningowe badanie nocne –  tak zwana pulsoksymetria nocna. Podczas badania monitorowane są w czasie jednej nocy parametry, dzięki którym można ocenić, czy dochodzi do niedotlenienia organizmu. Badanie jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne, rozpoczyna się wieczorem, a kończy rano i pozwala zaobserwować niepokojące skutki przerw w oddychaniu. W sytuacji gdy występuje bezdech, czy spłycenie oddychania podczas chrapania dochodzi do spadku ilości tlenu we krwi, a urządzenie rejestruje takie momenty.

Pacjent zabiera aparat ze sobą na noc do domu, nasza pielęgniarka instruuje, jak prawidłowo umieścić czujnik na lewym nadgarstku i palcu dłoni oraz uruchomić urządzenie, aby prawidłowo zarejestrować parametry natlenowania krwi w czasie snu. W kolejnym kroku nasi lekarze analizują zapis badania i na pierwszych konsultacjach przekazują Ci jego wyniki.

Krok 3: Konsultacja z lekarzem prowadzącym

Na spotkaniu Twój lekarz przeprowadza badanie laryngologiczne ? ocenia wszystkie miejsca, które mogą być przyczyną niedrożności objawiającej się chrapaniem: nos, podniebienie, migdałki, nasadę języka, zgryz. Po przeprowadzonym badaniu, i po uszczegółowieniu informacji o stanie zdrowia pozyskanych na podstawie wcześniejszego badania nocnego i wypełnionej ankiety Twój lekarz wskaże Ci zalecane w Twojej sytuacji metody leczenia lub, w wybranych przypadkach, zadecyduje o konieczności wykonania dalszych badań.

Krok 4: Jesteś chrapaczem czy bezdechowcem?

Na tym etapie, w oparciu o sytuację zdrowotną, przyczynę choroby i poziom jej zaawansowania, pacjenci mogą być zaliczani do grup:

Grupa pierwsza to osoby, których chrapaniu nie towarzyszą bezdechy lub jeśli występują, to w łagodnej postaci.

Druga grupa to osoby, u których występują bezdechy senne zidentyfikowane w badaniu nocnym (z wyłączeniem lekkiej postaci bezdechów).