Wiedza & Doświadczenie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa