Wiedza & Doświadczenie
Prof. dr hab. n. med. Wiesław Bonicki