Dr Wojciech Kukwa będzie gościem konferencji w ramach cyklu „Nowe Trendy w Otolaryngologii” zaplanowanej na 21 i 22 października w Szczyrku. To już szósta edycja organizowanego przez Katedrę i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu wydarzenia. Konferencja od pierwszych lat funkcjonowania jest spotkaniem wybitnych specjalistów o dużej wiedzy i bogatym doświadczeniu klinicznym w obszarze otolaryngologii. Tematyka tegorocznego spotkania koncentruje się na chirurgii nosa i zatok przynosowych, zaburzeniach oddychania podczas snu, zagadnieniu choroby refluksowej oraz trudnych aspektach anestezjologii w chirurgii laryngologicznej.

Odrębny blok tematyczny w harmonogramie wydarzenia zaplanowano na wspomniany wyżej problem chrapania i bezdechu sennego. Zaburzenia oddychania podczas snu ciągle stanowią niszową gałąź medycyny w Polsce, w przeciwieństwie do jej funkcjonowania w Stanach czy na zachodzie Europy. Tymczasem ze względu na bardzo poważne i dalekoidące konsekwencje zdrowotne nieleczonego chrapania i bezdechu potrzeba dyskusji i podnoszenia tematu w środowisku medycznym w Polsce. Nasz doktor Wojciech Kukwa specjalizuje się w tematyce zaburzeń oddychania podczas snu, od początku kształcenia i pracy w medycynie pogłębiał temat bezdechu sennego u dzieci i dorosłych, także im poświęcił realizowane we współpracy m.in. ze Stanford Hospital and Clinics czy University of Cincinatti badania naukowe. Na zaproszenie organizatorów konferencji „Nowe Trendy w Otolaryngologii” doktor Wojciech Kukwa wygłosi prelekcję na temat aktualnych wytycznych w leczeniu chirurgicznym w zespole obturacyjnych bezdechów podczas snu na podstawie piśmiennictwa z ostatnich 5 lat. Wszystko na rzecz poprawy czujności specjalistów otolaryngologów w zakresie wykrywania symptomów zaburzeń oddychania podczas snu u swoich pacjentów oraz, idąc o krok dalej, podnoszenia ogólnej świadomości o poważnym zdrowotnym wymiarze bagatelizowanego powszechnie chrapania.