Wiedza & Doświadczenie
En

Badanie nocne

Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest zbadanie, czy chrapaniu towarzyszą groźne przerwy w oddychaniu podczas snu – bezdechy.

Służy temu przesiewowe badanie nocne –  tak zwana pulsoksymetria. Podczas badania monitorowane są w czasie nocy parametry, dzięki którym można ocenić, czy dochodzi do niedotlenienia organizmu. Badanie jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne, rozpoczyna się wieczorem, a kończy rano i pozwala zaobserwować niepokojące skutki przerw w oddychaniu. W sytuacji gdy występuje bezdech, czy spłycenie oddychania podczas chrapania, dochodzi do spadku ilości tlenu we krwi, a urządzenie rejestruje takie momenty.

Pacjent zabiera aparat ze sobą na noc do domu i otrzymuje instrukcję, jak prawidłowo umieścić czujnik na lewym nadgarstku i palcu dłoni oraz uruchomić urządzenie, aby prawidłowo zarejestrować parametry natlenowania krwi w czasie snu. W kolejnym kroku nasi lekarze analizują zapis badania i na pierwszych konsultacjach przekazują Ci jego wyniki.

Plan leczenia

Jeśli masz wątpliwości czy rozpocząć diagnostykę i leczenie swojego snu oraz oddychania podczas snu, wypełnij ankietę poniżej. Odezwiemy się do Ciebie!

U Pacjentów, u których wynik wskaże na występowanie licznych niedotlenień konieczne jest pogłębienie diagnostyki.

Wówczas Twój lekarz prowadzący zleci pełne badanie snu. Jest to pomiar nie tylko natlenowania krwi, ale też analiza stadiów snu, czasu i głębokości snu, pozycji ciała podczas snu i innych. Możliwe jest wykonanie badania w warunkach NFZ (tzw. polisomnografia) lub w Mille Medica z wykorzystaniem aparatu Watch-PAT200.

Na stronie: https://clebre.com/plan-leczenia/ możesz wypelnić ankietę dotyczącą jakości swojego snu. Po jej przesłaniu skontaktuje się z Tobą koordynator Clebre, który pomoże Tobie rozpocząć diagnostykę i leczenie.

Wypożyczamy pacjentom nasz aparat Watch-PAT200 do zarejestrowania przebiegu snu podczas nocy we własnym łóżku. Podczas pełnego badania nocnego zapisywane są stadia snu, wzorzec oddychania, nasilenie chrapania i przerw w oddychaniu, poziom tlenu we krwi, tętno oraz reakcje fizjologiczne organizmu na bezdechy. Analiza wyniku pozwala na ostateczną ocenę stopnia nasilenia choroby i jest niezbędna do zaplanowania optymalnego leczenia.