Wiedza & Doświadczenie
En

Instytut Medycyny Snu

1

Z zamiłowania do medycyny snu

W styczniu 2012 roku, na wzór działających w Stanach Zjednoczonych instytucji, powołaliśmy do życia pierwszy w Polsce interdyscyplinarny zespół do spraw medycyny snu Instytut Medycyny Snu Mille Medica.

Medycyna snu to dziedzina kliniczna zajmująca się zachowaniami związanymi ze snem, następstwami braku snu, zaburzeniami snu takimi jak: chrapanie, zaburzenia w oddychaniu, które przekładają się na jakość życia, a w konsekwencji na zdrowie.

Mogłoby się zdawać, że chrapanie jest powszechną, zwykłą przypadłością. I tak, jak z tezą o powszechności zjawiska nie sposób się nie zgodzić (badania wykazały, że chrapanie jest domeną ponad 45% Polaków i dotyczy w równym stopniu mężczyzn jak i kobiet oraz dzieci),  tak nie możemy już bagatelizować znaczenia tej dolegliwości.

Chrapanie nie świadczy o mocnym śnie, wręcz przeciwnie. Osoby zmagające się chrapaniem częściej noszą znamiona niewyspania, przemęczenia, borykają się z niższą efektywnością, trudnościami z koncentracją. Chrapiący częściej też uczestniczą w wypadkach drogowych. Szczególnie groźne są bezdechy – nagłe, przedłużające się okresy ciszy, przerywające chrapanie, powodujące niedotlenienie organizmu. W konsekwencji bezdechów pojawia się ryzyko: udaru, choroby niedokrwiennej serca, zawału i nadciśnienia tętniczego.

2

Diagnostyka zaburzeń oddychania podczas snu

Zgłaszającego  się do nas z  problemem chrapania czeka  kompleksowy wywiad i badanie. Podstawą jest badanie laryngologiczne, w tym dokładna ocena drożności nosa i gardła. Wykonywane jest także badanie nocne, podczas którego sprawdzamy, czy w trakcie snu występuje tylko chrapanie czy też chrapanie połączone z bezdechami. Decydujemy, czy konieczna jest  konsultacja pulmonologa, chirurga szczękowo-twarzowego, stomatologa czy dietetyka. Chrapanie może okazać się złożonym problemem.

Chrapanie jest w większości wypadków w pełni uleczalne.

3

Zespół ds. medycyny snu

Pracujący z nami lekarze poświęcają się badaniom związanym głównie z problematyką zaburzeń oddychania podczas snu. Są członkami Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem – jedynej w Polsce organizacji skupiającej lekarzy specjalizujących się w diagnostyce snu.

Część z nich współpracuje także z Fundacją Zdrowy Sen i wspólnie z nią edukuje na temat medycyny snu i konsekwencji zaburzeń w oddychaniu.

Zespołowi przewodniczy Profesor Andrzej Kukwa – współzałożyciel Mille Medica, jak również Członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem (ESRS). Profesor Andrzej Kukwa od ponad 20 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym pacjentów z chrapaniem i bezdechami, a także chirurgią rekonstrukcyjną w zakresie drożności górnych dróg oddechowych. Wiedzę zdobywał na stypendiach w Stanach Zjednoczonych i już w latach 80-tych rozpoczął prace badawcze dotyczące leczenia chrapania i bezdechów. Brał udział w tworzeniu metod badawczych, które obecnie stosowane są w pracowniach snu. Opracował też model postępowania z pacjentem z bezdechami. Jest autorem wielu artykułów a także rozdziałów w książkach na temat zaburzeń oddychania podczas snu i możliwości leczenia operacyjnego.