Wiedza & Doświadczenie
En

Konsultacje logopedyczne

Konsultacje logopedyczne w Mille Medica przeznaczone są zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

 

 

Pomagamy dzieciom z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, najmłodszym z problemem jąkania, niedosłuchem i autyzmem. Zajmujemy się również rehabilitacją logopedyczną dla dzieci po usunięciu migdałków oraz podcięciu wędzidełka podjęzykowego.

 

Osoby dorosłe mogą zgłaszać się do nas z zaburzeniami emisji głosu, przewlekłą chrypką, chronicznym kaszlem czy jąkaniem. Terapia logopedyczna pomocna będzie również w sytuacji nieprawidłowej artykulacji głosek lub w celu poprawy dykcji. Nasz logopeda rehabilituje osoby po udarach mózgu, pacjentów po usunięciu krtani, w nauce mowy z protezą głosową Provox, po częściowych resekcjach i/lub rekonstrukcjach języka, dna jamy ustnej, osoby dotknięte afazją czy porażeniem nerwów twarzowych.

 

Unikalną specjalizacją naszej pani logopedy Anny Łobacz są kompetencje w zakresie terapii miofunkcjonalnej, mało popularnej w Polsce, rozpowszechnionej ze względu na skuteczność w Stanach Zjednoczonych. Dzięki niej bardzo dużą poprawę osiągnąć mogą osoby z zaburzeniami miofunkcjonalnymi – bezdechami sennymi, zaburzeniami połykania, częstym oddychaniem przez usta, nieodpowiednim sposobem oddychania, problemami z napięciem w obrębie aparatu artykulacyjnego. Ten rodzaj leczenia dedykowany jest zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Terapia szczególnie rekomendowana jest osobom, które przykładowo wyleczyły chrapanie zabiegowo, aby zapobiec nawróceniu problemu.