Wiedza & Doświadczenie
En

Szumy uszne

szumy w uchu


Bardzo wiele osób słyszy w uszach dźwięki. Naukową nazwą tych dźwięków są „szumy uszne”. Dolegliwość ta jest powszechna, zwłaszcza u osób z upośledzonym słuchem.

 

W badaniu, którym objęto ponad 2000 osób w wieku powyżej 50 roku życia, 30,3% potwierdziło, że doznało co najmniej krótkotrwałego epizodu szumów usznych.

 

Szumy uszne mogą pojawiać się nagle i zanikać, jak też mogą przybierać postać jednostajnego, ciągłego dźwięku. Szumy różnią się natężeniem, mogą przechodzić od cichych dźwięków do głośnego pisku albo brzęczenia, i mogą być słyszalne tylko w jednym, lub w obu uszach. Jeżeli niepożądane dźwięki występują z dużym nasileniem i w sposób ciągły, mogą zakłócać normalne funkcjonowanie. Około 6% ogólnej populacji doświadcza szumów usznych, które osoby te określają jako „uciążliwe”.

 

Ogromna większość szumów to szumy subiektywne, czyli takie, które są odbierane tylko przez pacjenta, a nie da się ich ZAREJESTROWAĆ przy pomocy jakiejkolwiek aparatury medycznej. Istnieje wiele teorii tłumaczących powstawanie tego typu szumów usznych, a jedną z częściej cytowanych jest teoria mówiąca, że źródłem szumu są uszkodzone komórki rzęsate w uchu wewnętrznym (czyli te komórki, które są najważniejsze w odbieraniu dźwięków z otoczenia). Najważniejszym czynnikiem uszkadzającym te komórki i jednocześnie powodującym wystąpienie szumów usznych jest narażenie na hałas. Osoby które często przebywają w hałasie są dużo bardziej narażone na wystąpienie szumów usznych (JAK I NA WYSTĄPIENIE NIEDOSŁUCHU).

 

Niektóre rodzaje szumów mogą być słyszane przez innych ludzi. Zwane są szumami obiektywnymi, a powodują je nieprawidłowości w naczyniach krwionośnych okolic ucha wewnętrznego albo skurcze mięśniowe ucha środkowego, przejawiające się dźwiękami podobnymi do trzasków lub skrzypów.

 

Szumy uszne, które nazywa się subiektywnymi, a zatem te słyszalne tylko dla pacjenta, powstają z wielorakich przyczyn. Czasem przyczyny te są zupełnie błahe, jak np. zatkanie przewodu słuchowego woskowiną, zapalenie ucha środkowego lub nagromadzenie się płynu w jamie bębenkowej. Szumy uszne występują też w otosklerozie czy chorobie Meniere?a. Innymi przyczynami wystąpienia szumów są alergie, niskie lub podwyższone ciśnienie krwi, guzy nerwu słuchowego, cukrzyca, schorzenia tarczycy, urazy głowy i szyi, leki, w tym przeciwzapalne, antybiotyki, środki uspokajające, chinina, aspiryna.

 

Dokładną przyczynę występowania szumów usznych w pacjenta powinien zdiagnozować specjalista laryngolog, który będzie również w stanie zalecić odpowiednie leczenie.

 

Nie istnieje jeden uniwersalny sposób leczenia szumów usznych. Lekarz poprzez ustalenie przyczyny występowania schorzenia będzie starał się usunąć tę przyczynę. Konieczne może być wykonanie wielu badań, w tym badań obrazowych, badania błędników, badań laboratoryjnych. Jednak w wielu wypadkach nie będzie możliwe ustalenie przyczyny szumów.