Wiedza & Doświadczenie

Zespół pustego nosa – ENS

Zespół pustego nosa (empty nose syndrome ENS)


Zespół pustego nosa (empty nose syndrome ENS) jest stanem związanym z zaburzeniem przepływu powietrza przez nos, spowodowanym nadmierną utratą tkanki małżowiny nosowej. ENS powstaje po całkowitej lub prawie całkowitej resekcji małżowiny nosowej dolnej. Co raz więcej pacjentów zgłasza się z problemem intensywnego skupienia się na obserwacji niedrożności nosa i związaną z niedrożnością obniżoną jakością życia.

Narzędzia diagnostyczne do oceny zespołu pustego nosa obejmują zwalidowany kwestionariusz dla pacjenta oraz test z bawełną. Leczenie obejmuje miejscowe nawilżanie, odżywianie błony śluzowej (maści estrogenowe, wielokrotne ostrzykiwanie osoczem bogatopłytkowym), leczenie behawioralne/psychiatryczne oraz rekonstrukcję chirurgiczną (przeszczep chrząstki).

Aktualne wyniki leczenia pokazują obiecującą długoterminową skuteczność po minimalnej interwencji chirurgicznej wspomaganej ostrzykiwaniem osoczem bogatopłytkowym. W badaniach jest podawanie donosowe komórek macierzystych.

Jatrogennemu ENS najlepiej zapobiegać, minimalizując utratę tkanki małżowiny nosowej dolnej i środkowej.