Klinika wznawia konsultacje laryngologiczne, laryngologiczne dziecięce, foniatryczne i dermatologiczne