dr hab. Wojciech Kukwa kierownik Oddziału Otolaryngologii

Rekonstrukcje nerwu twarzowego należą do najbardziej precyzyjnych operacji laryngologicznych. Zabieg u 8-letniego pacjenta przeprowadzili nasi lekarze: prof. Andrzej Kukwa oraz dr hab. n. med. Wojciech Kukwa. W miejsce usuniętego fragmentu nerwu odpowiedzialnego za mimikę wszczepiono część nerwu czuciowego, co pozwoliło uniknąć paraliżu twarzy chłopca.

Rekonstrukcji nerwu twarzowego nasi lekarze dokonywali już w latach 70-tych. Więcej znajdziecie w materiale video – link dostępny tutaj