Kongres lekarski w USA

Nasi lekarze wzięli udział w kongresie International Surgical Sleep Society Meeting, który rokrocznie odbywa się w Nowym Jorku i służy wymianie doświadczeń oraz prezentacji najnowszych technik chirurgicznych z zakresu leczenia zaburzeń snu.