SLEEP 2017 jest najważniejszym dedykowanym medycynie snu wydarzeniem o zasięgu globalnym. W tym roku przypada 31. edycja spotkania organizowanego corocznie. Konferencja obfitować będzie w prezentacje oraz panele dyskusyjne na temat najnowszych i najbardziej przełomowych osiągnięć w obszarze medycyny snu. Lekarze specjaliści, badacze oraz sympatycy medycyny snu z całego świata spotkają się w dniach 3-7 czerwca w Bostonie.

Podczas światowego forum Dr Wojciech Kukwa zaprezentuje wyniki jednej ze swoich ostatnich prac naukowych. Przeprowadzone badanie poświęcone było weryfikacji, czy u pacjentów z bezdechami występuje większe ryzyko udaru, o którym świadczy m.in. zwężenie tętnicy szyjnej. W badaniu wzięła udział grupa kilkudziesięciu pacjentów, u których planowano operację usunięcia blaszki miażdżycowej. Badanie udowodniło, że występujące bezdechy – powtarzające się przerwy w oddychaniu podczas snu zwiększają ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Bezdechy są ponadto bardziej rozpowszechnione u pacjentów zmagających się ze zwężeniem tętnicy szyjnej niż wśród zdrowych osób.