Zaburzenia snu

Temat dzisiejszego wpisu zawdzięczamy miłym okolicznościom: artykuł autorstwa naszego doktora Wojciecha Kukwy wraz Ewą Migacz i doktorem Adamem Wichniakiem został opublikowany w The Journal of Laryngology & Otology w ramach Cambridge University Press. Publikacja poświęcona była zaburzeniom oddychania podczas snu u ludzi młodych. Pomysł zespołu do przebadania młodych dorosłych powstał ze względu na brak wiedzy o skali problemu zaburzeń oddychania podczas snu wśród osób w tej grupie wiekowej, dla zdrowia których są one szczególnie niebezpieczne.

Pod kątem zaburzeń oddychania przebadano 330 studentów

Materiału badawczego dostarczyły obchody Światowego Dnia Snu w Szkole Głównej Handlowej w marcu 2015 roku zorganizowane przez Fundację Zdrowy Sen naszego dr Wojciecha Kukwy. W badaniu przesiewowym w kierunku chrapania i bezdechów wzięło udział 330 studentów. W pierwszym etapie wypełnili oni ankiety, w których pytani byli o występowanie objawów zaburzeń snu: chrapanie, oddychanie przez usta, uczucie zatkanego nosa po przebudzeniu, wzmożoną senność i ograniczony poziom koncentracji w ciągu dnia. Kolejno na podstawie wyników ankietowanych wskazano osoby, u których istnieje duże prawdopodobieństwo występowania zaburzeń oddychania oraz te, które nie doświadczają objawów problemów z oddychaniem nocą. Pierwsza grupa liczyła 37, a druga 293 osoby. W drugim etapie studenci, których odpowiedzi wskazywały na ryzyko zaburzeń oddychania podczas snu oraz część „zdrowych studentów” jako grupa kontrolna zostali zbadani przez lekarza laryngologa oraz poddali się bezpłatnieanalizie snu przy użyciu aparatu Watch-PAT200. Osobami, u których zdiagnozowane zostały zaburzenia oddychania podczas snu zaopiekowano się szpitalnie, w wybranych przypadkach podjęto leczenie operacyjne.

Problem może dotyczyć co 4-tą młodą osobę

Badanie ankietowe wykazało, że zaburzenia oddychania dotyczyć mogą ponad 11% młodych dorosłych, podczas gdy badanie snu pozwoliło zdiagnozować problem już u średnio co 4-tego studenta. Dowodzi to, że nawet u osób, które deklarowały, że nie zauważyli wyżej wspomnianych dolegliwości nie można wykluczyć szkodliwych zaburzeń oddychania podczas snu. Po części wynikać to może z prawa wieku:) – młodzi ludzie zwykle nie przywiązują dużej wagi do zdrowia i nie obserwują sygnałów, jakie wysyła organizm. Co więcej – zaburzenia oddychania podczas snu wykryto także u osób młodych z prawidłową wagą i bez typowych objawów.

Porównując osoby, u których stwierdzono zaburzenia oddychania podczas snu ze „zdrowymi studentami” potwierdzono, że nadmiar kilogramów zwiększa ryzyko zaburzeń snu: średni indeks masy ciała BMI był wyższy w grupie pierwszej. Podobnie wśród tych osób częstsze niż wśród młodych dorosłych w grupie zdrowej występowały objawy: oddychania przez usta zamiast przez nos, poranne bóle głowy, niedrożność nosa po przebudzeniu i w ciągu dnia.

Bezdechy są bardziej szkodliwe u młodych niż u osób starszych

Najważniejszym wnioskiem z badania jest jednak zatrważająco częsty problem występowania zaburzeń oddychania podczas snu wśród osób młodych (24% na podstawie badania snu). A, obok dzieci, to właśnie młodzi wymagają diagnostyki pod kątem zaburzeń oddychania podczas snu, ponieważ wczesne podjęcie leczenia może zapobiec rozwojowi chorób współtowarzyszących takich jak: nadciśnienie, cukrzyca, skłonność do udarów i zawałów. Ważne jest zatem regularne monitorowanie wskaźników objawów metabolicznych takich jak: kontrola wagi, zdrowa dieta, a także regularna aktywność fizyczna i panowanie nad stresem. Wszystko po to, aby i tym przypadku nie dać się podpiąć pod sławetne „Polak mądr po szkodzie”:) i tego Wam życzymy!

[social_warfare]