Wiedza & Doświadczenie
En

Dr n. med. Jan Ratajczak

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1994 roku specjalista w dziedzinie otolaryngologii, od 1999 roku z tytułem specjalisty w obszarze foniatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywa w Klinice Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w ramach współpracy z Kliniką Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Liczne prace badawcze zaowocowały publikacjami w czasopismach polskich i zagranicznych oraz obroną doktoratu w 2002 roku.

Tworzenie prawidłowego głosu i pięknej mowy zależy od wielu czynników. Przede wszystkim potrzebna jest zdrowa krtań, która inicjuje tworzenie dźwięków, a także obszary, w których nabierają one swej indywidualnej barwy – gardło, jama ustna, nos i zatoki przynosowe. Na właściwą komunikację między ludźmi wpływa również prawidłowe słyszenie, dlatego często rozwiązuję problemy związane z narządem słuchu, zwłaszcza u dzieci, których niedosłuch niejednokrotnie przedłużający się np. z powodu infekcji może znacząco opóźniać ich prawidłowy rozwój. Sukces terapeutyczny w dużej mierze zależy od uświadomienia sobie przyczyn, które doprowadziły do pojawienia się problemów zdrowotnych, dlatego w swojej pracy staram się precyzyjnie wszystko wytłumaczyć pacjentom. Właściwe odżywianie i aktywność fizyczna oraz optymistyczne spojrzenie na rzeczywistość nas otaczającą pozwalają skutecznie omijać choroby, a przynajmniej łagodzić objawy ich ewentualnej agresji. Będąc zwolennikiem tej maksymy, mimo licznych obowiązków zawodowych, w codziennym życiu staram się znaleźć trochę czasu na relaks i intensywniejszą aktywność ruchową.

Na co dzień pracuję z Pacjentami dotkniętymi różnymi deformacjami twarzy. Mają oni nie tylko problemy natury medycznej, ale często także problemy z samoakceptacją.  Lecząc moich Pacjentów, mogę nie tylko poprawić znacząco ich wygląd i zdrowie, ale dać im jednocześnie pewność siebie, a tym samym lepszy start w przyszłość, bez obaw i kompleksów.

W pracy opieram się na wielokierunkowym wykształceniu i doświadczeniu. Do mojego gabinetu często trafiają Pacjenci, którzy przez lata byli przekonani, że ich problem jest nie do rozwiązania. Jednak dzisiejsza technologia w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem pozwala na osiągnięcie niemożliwych wcześniej efektów leczenia. To mnie nieustannie fascynuje i inspiruje do działania.