Wiedza & Doświadczenie

Dr n. med. Tomasz Szafarowski

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie starszy asystent w Klinice Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z którą związany jest od 2010 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi. Uczestnik licznych kursów oraz kongresów międzynarodowych.  Autor oraz współautor publikacji obejmujących tematykę chorób z zakresu otolaryngologii. Zainteresowania doktora koncentrują się w obszarze chirurgii (w tym onkologicznej) głowy i szyi oraz roli zakażeń HPV w schorzeniach laryngologicznych.