Wiedza & Doświadczenie
En

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa

Ukończył specjalizację I stopnia w zakresie laryngologii (1971 r.) i II stopnia w zakresie otolaryngologii (1974 r.). Doktorat z anatomii uzyskał w 1971 r., habilitację w 1974 r.. Sześć lat później został docentem, w 1990 r. profesorem nadzwyczajnym, a w 1998 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.  W latach 1989-2011 pracował na stanowisku kierownika Kliniki Otolaryngologicznej Akademii Medycznej w Warszawie. W 2011 roku został kierownikiem Katedry i Kliniki Otolaryngologicznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Fizjologów Oddychania, a także Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego oraz współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Autor oraz współautor ponad 250 publikacji naukowych oraz kilku rozwiązań patentowych.

 

Zagadnieniami zaburzeń oddychania zajmuję się od 1976 roku. Byłem wówczas stypendystą Montefiore Hospital Medical Center w Nowym Yorku, a później California Medical Center w Irvine. Uczestniczyłem w narodzinach nowej specjalności naukowej dotyczącej zaburzeń oddychania podczas snu i pracowałem nad rozwojem opracowań tych zagadnień. Pamiętam jak po przyjeździe z pierwszego stypendialnego pobytu niektórzy mówili, że Kukwie przewróciło się w głowie i przywiózł do Polski nową nieznaną chorobę. Nie powiedziano natomiast głośno, że było to odkrycie na miarę Kolumba.

Jako kierownik Kliniki Otolaryngologicznej Akademii Medycznej w Warszawie wraz z moimi kolegami z zespołu lekarzy wypracowaliśmy sobie opinię, że nie boimy się trudnych przypadków, czego potwierdzeniem były przeprowadzone przez nas setki poważnych operacji laryngologicznych. Co jednak najważniejsze – opracowaliśmy model postępowania z pacjentami cierpiącymi na bezdechy i uruchomiliśmy stanowisko do leczenia zaburzeń snu. Ten sam zespół przyjaciół – lekarzy zaprosiliśmy do współpracy otwierając Mille Medica i po dziś dzień niezmiennie stanowią oni bazę naszego personelu medycznego.

W 2011 roku objąłem stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologicznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Mam przyjemność pracować w zespole znakomicie koleżeńsko zorientowanym i doskonale przygotowanym zawodowo. Dzięki otrzymanemu grantowi wyposażyliśmy klinikę w stosowny sprzęt do prowadzenia badań. Bazujemy na pomiarach osób dorosłych w celu znalezienia właściwego algorytmu postępowania i leczenia. Jestem przekonany, że badania powinny być przeprowadzane również u dzieci, zwłaszcza tych z cechami upośledzonej drożności w obrębie górnych dróg oddechowych – to priorytet mój i mojego zespołu na najbliższe lata.

Moim pragnieniem było, abym mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, mógł dalej kontynuować medyczne dzieło. W 2012 roku na targach innowacji w Brukseli przyznano naszemu trzyosobowemu zespołowi złoty medal, a w roku 2013 odznaczono nas srebrnym medalem w Paryżu. W 2016 roku odtworzyliśmy medalowy sukces na targach Innova w Brukseli, gdzie zdobyliśmy złotą nagrodę za urządzenie do pomiaru przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe.