Artykuł autorstwa doktora Wojciecha Kukwy wraz Ewą Migacz i doktorem Adamem Wichniakiem został opublikowany w The Journal of Laryngology & Otology w ramach Cambridge University Press. Praca opierała się na wynikach badania przesiewowego w kierunku chrapania i bezdechu wśród studentów Szkoły Głównej Handlowej. Pomysł zespołu do przebadania młodych dorosłych zrodził się ze względu na brak wiedzy o skali problemu zaburzeń oddychania podczas snu wśród osób w tej grupie wiekowej, dla zdrowia których są one szczególnie niebezpieczne w skutkach.

W marcu 2015 roku w Światowy Dzień Snu 330 studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wypełniło ankietę, w której pytani byli o występowanie objawów zaburzeń oddychania podczas snu takich jak: chrapanie, poranne bóle głowy, ograniczony poziom koncentracji, uczucie senności w ciągu dnia. Wydarzenie na uczelni zorganizowała Fundacja Zdrowy Sen prowadzona przez naszego doktora Wojciecha Kukwę. Po analizie wyników ankiet i na ich podstawie osoby, których odpowiedzi wskazywały na ryzyko zaburzeń oddychania oraz kontrolnie grupa „zdrowych studentów” zaproszone zostały do kolejnego etapu. Obejmował on badanie przez lekarza laryngologa oraz bezpłatną analizę snu przy użyciu aparatu Watch-PAT200. Osobami, u których zdiagnozowane zostały zaburzenia oddychania podczas snu zaopiekowano się szpitalnie, w wybranych przypadkach podjęto leczenie operacyjne.

Wyniki ankiet wskazały na ryzyko występowania zaburzeń oddychania podczas snu u ponad 11% przebadanych studentów, a badanie snu pozwoliło zdiagnozować je u niemal co 4-tej osoby. Jak się zatem okazuje skala zaburzeń oddychania podczas snu u młodych osób dorosłych, u których są one szczególnie niekorzystne i niebezpieczne dla zdrowia jest zaskakująco duża. Więcej o wynikach badania możecie dowiedzieć się, odwiedzając naszego bloga!