Wiedza & Doświadczenie
En

Badania słuchu

Audiometria

Audiometria służy określeniu progu słyszenia na drodze powietrznej i kostnej uszu badanej osoby. Badanie umożliwia zdiagnozowanie stopnia, przyczyny i rodzaju niedosłuchu. Audiometria jest konieczna do podjęcia decyzji o rozpoczęciu leczenia lub protezowaniu słuchu. Podczas badania pacjent przebywa w kabinie akustycznej.

  • Audiometria tonalna pozwala określić najmniejszy poziom dźwięku słyszalny dla pacjenta. Podczas badania do ucha pacjenta podawane są dźwięki o określonych częstotliwościach za pośrednictwem słuchawek lub wibratora umieszczonego na skórze. Zadaniem pacjenta jest wskazanie momentu usłyszenia możliwie najcichszego dźwięku. Wynik badania obrazuje audiogram – wykres stanowiący graficzny zapis wielkości ubytku słuchu.
  • Audiometria słowna stanowi uzupełnienie audiometrii tonalnej. Pozwala ocenić poziom zrozumienia mowy słyszanej przez pacjenta. Podczas badania pacjent przebywa w słuchawkach, a jego zadaniem jest powtarzanie materiałów dźwiękowych podanych oddzielnie do ucha lewego i prawego.
Tympanometria

Tympanometria umożliwia ocenę podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w części ucha zewnętrznego, odpowiedzialnej za przekazywanie dźwięków pobranych z otoczenia. Badanie jest całkowicie bezbolesne, nieinwazyjne i polega na wprowadzeniu do kanału słuchowego sondy pomiarowej, pozwalającej zmieniać poziom ciśnienia przez kilkanaście minut.  Zmiany ciśnienia powodują wychylenia błony bębęnkowej rejestrowane przez tympanometr, które następnie obrazowane są w postaci wykresów. Tympanometrię należy wykonać po przebytych stanach chorobowych uszu oraz jeśli odczuwalny jest dyskomfort w obrębie uszu i trąbki słuchowej.

Proces leczenia

Śpij i daj spać innym!
Zrób pierwszy krok
do zdrowego snu.

Plan leczenia