Wiedza & Doświadczenie
En

Konsultacje foniatryczne

Konsultacje foniatryczne
1

Lekarze foniatrzy zajmują się zaburzeniami głosu i mowy u dzieci oraz osób dorosłych. Diagnozujemy i leczymy nieprawidłowości związane z fizjologicznym rozwojem mowy. Znajdujemy przyczyny chrypki, która może być objawem bardzo groźnych chorób, w tym chorób nowotworowych.

2

Grupy chorób, którymi zajmują się foniatrzy:

 • ostre i przewlekłe zapalenia krtani,
 • urazy wewnętrzne i zewnętrzne krtani,
 • zmiany organiczne w obrębie fałdów głosowych (polipy fałdów głosowych, guzki głosowe, wylewy krwotoczne do fałdów głosowych, obrzęki Reinkego, torbiele, zmiany przerostowe),
 • wady krtani wrodzone i nabyte,
 • stany przedrakowe (leukoplakia, pachydermia, hiperkeratoza, brodawczaki rogowaciejące, polipy o szerokiej podstawie),
 • guzy złośliwe krtani,
 • czynnościowe zaburzenia głosu,
 • zaburzenia głosu i mowy uwarunkowane hormonalnie,
 • zaburzenia głosu wieku rozwojowego,
 • zawodowe zaburzenia głosu,
 • zaburzenia głosu śpiewaczego,
 • zaburzenia głosu w chorobach neuropsychiatrycznych,
 • porażenia i niedowłady fałdów głosowych,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • środkowe zaburzenia mowy,
 • zaburzenia artykulacji.
3

W ofercie foniatrycznej Mille Medica znajdują się między innymi:

 • profilaktyka zaburzeń głosu u dzieci i dorosłych,
 • diagnostyka chorób krtani,
 • leczenie zachowawcze schorzeń w obrębie jamy ustnej, gardła i krtani,
 • rehabilitacja foniatryczna zaburzeń głosu o różnej etiologii u dzieci i dorosłych,
 • profilaktyka w zakresie czynnościowych zaburzeń głosu,
 • diagnostyka i rehabilitacja opóźnionego rozwoju mowy u dzieci,
 • diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń płynności mowy,
 • rehabilitacja foniatryczna osób po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy ustnej i gardła,
 • przeprowadzanie badań wstępnych u kandydatów na wyższe uczelnie -przygotowujące do zawodu o specjalnych i znacznych wymaganiach głosowych i orzekanie o przydatności do zawodu,
 • przeprowadzanie badań okresowych wśród osób zawodowo posługujących się głosem,
 • kwalifikacja przedoperacyjna w odniesieniu do chorób krtani,
 • kwalifikacja do zabiegów fonochirurgicznych,
 • monitorowanie wyników leczenia operacyjnego krtani,
 • rehabilitacja głosu po mikrochirurgii krtani.