Wiedza & Doświadczenie
En

Niedosłuch związany z wiekiem

niedosłuch u osoby starszej


Podobnie jak stopniowo pojawiające się problemy ze wzrokiem, tak również z ubiegiem lat dochodzi do upośledzenia słuchu.

 

Poziom słuchu, który jest normą dla wieku młodego, jest rzadkością u osób w wieku starszym. Według przeprowadzonych badań ponad 80% osób w wieku pomiędzy 57 i 89 lat wykazuje upośledzenie słuchu.

 

W ślimaku (części ucha, gdzie znajdują się komórki odpowiedzialne za odbiór dźwięków – przetwarzają one impulsy mechaniczne na elektryczne) każdy z nas ma około 25000 tak zwanych komórek rzęsatych (po 25000 na każde ucho). To właśnie te komórki są najważniejsze w procesie słyszenia. Są wśród nich komórki rzęsate zewnętrzne i wewnętrzne. Jest to bardzo mała ilość komórek, jak na organizm ludzki (np. w jednym mm3 krwi jest około 4 milionów krwinek czerwonych).

 

Według obecnego stanu wiedzy komórki te dane są nam na całe życie i nie regenerują się. Zatem jeśli doprowadzimy do ich zniszczenia, będzie ono nieodwracalne.

 

W pierwszym okresie pogarsza się słyszenie dla wysokich częstotliwości (chory przestaje słyszeć wysokie, piskliwe dźwięki). Narastającemu niedosłuchowi mogą towarzyszyć szumy uszne, które dla wielu chorych są bardziej uciążliwe niż sam niedosłuch.

 

Stopniowe narastanie niedosłuchu rozpoczyna się w trzeciej dekadzie życia. Sam proces „starzenia się” organizmu jest podstawową przyczyną upośledzenia czynności ucha. Bardzo jednak ważne jest, iż warunki środowiskowe, w tym przede wszystkim hałas, istotnie przyspieszają proces głuchnięcia. Osoby pracujące w hałasie, mieszkające w centrach miast czy przez lata słuchające głośno muzyki, są wielokrotnie bardziej narażone na wystąpienie niedosłuchu we wcześniejszym wieku.

 

Innymi czynnikami wpływającymi na przyspieszenie rozwoju niedosłuchu są zanieczyszczenia środowiska czy spożywane substancje ototoksyczne (czyli toksyczne dla komórek ucha).

 

Zdarza się, iż niedosłuch typowy dla wieku starszego rozwija się u osoby młodej, która nie była narażona na nadmierny hałas czy działanie leków ototoksycznych. Okazuje się, że część niedosłuchów jest uwarunkowana genetycznie. Osoby takie mają bardziej wrażliwe komórki ucha, które w łatwiejszy sposób ulegają uszkodzeniu.

 

Objawy:

  • stopniowe, narastające pogorszenie słuchu, często bardziej uciążliwe dla osób w otoczeniu pacjenta niż dla niego samego,
  • zwykle obustronne, dość symetryczne,
  • niedosłuchowi może towarzyszyć szum uszny,
  • gorsze słyszenie w hałasie,
  • nadwrażliwość na głośne dźwięki,
  • relatywnie dobre słyszenie, np. podczas rozmowy przez telefon.

 

Diagnostyka

 

Podstawowym badaniem jest audiometria tonalna (badanie, jak ucho słyszy poszczególne tony) a także audiometria słowna (a więc słyszenie i rozumienie wyrazów).

 

W Mille Medica uzyskacie Państwo również wsparcie w zakresie doboru aparatu słuchowego z pomocą doświadczonego protetyka Agaty Kukwy. W tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 601 998 610.